40 YAŞ ALTI

40 YAŞ ÜSTÜ

GENİŞ KAPSAMLI

Dahiliye uzmanı tarafından

ayrıntılımuayene ve değerlendirme

Dahiliye uzmanı tarafından

ayrıntılı muayene ve değerlendirme

Dahiliye uzmanı tarafından

ayrıntılı muayene ve değerlendirme

Açlık Kan Şekeri

HbA1c

Hemogram

Açlık Kan Şekeri

HbA1c

Hemogram

Açlık Kan Şekeri

HbA1c

Hemogram

Sedimantasyon

CRP

SGOT(AST)

Sedimantasyon

CRP

SGOT(AST)

Sedimantasyon

CRP

SGOT(AST)

SGPT(ALT)

ALP

GGT

SGPT(ALT)

ALP

GGT

SGPT(ALT)

ALP

GGT

Üre

Ürik Asit

Kreatinin

Üre

Ürik Asit

Kreatinin

Üre

Ürik Asit

Kreatinin

Total Kolesterol

LDL Kolesterol

HDL Kolesterol

Total Kolesterol

LDL Kolesterol

HDL Kolesterol

Total Kolesterol

LDL Kolesterol

HDL Kolesterol

Trigliserid

TSH

HBs-Ag

Trigliserid

TSH

HBs-Ag

Trigliserid

TSH

HBs-Ag

Anti HBs

Anti HCV

Anti HIV

Anti HBs

Anti HCV

Anti HIV

Anti HBs

Anti HCV

Anti HIV

Tam İdrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

EKG

Kalsiyum

Fosfor

Vitamin B12

Kalsiyum

Fosfor

Vitamin B12

Akciğer Grafisi

Tiroid USG

Tüm Batın USG

Total PSA

CEA

Homosistein

Total PSA

CEA

Homosistein

Tam İdrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

EKG

AFP

Tam İdrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

Akciğer Grafisi

Tiroid USG

Tüm Batın USG

EKG

EKO

Eforlu EKG

Akciğer Grafisi

Tiroid USG

Tüm Batın USG

Bilateral Karotis Doppler USG Arteryel-Vertebral

Kemik Dansitometrisi