40 YAŞ ALTI

40 YAŞ ÜSTÜ

GENİŞ KAPSAMLI

Dahiliye uzmanı tarafından

ayrıntılı muayene ve değerlendirme

 

Kadın Hastalıkları muayenesi

Dahiliye uzmanı tarafından

ayrıntılı muayene ve değerlendirme

 

Kadın Hastalıkları muayenesi

Dahiliye uzmanı tarafından

ayrıntılı muayene ve değerlendirme

 

Kadın Hastalıkları muayenesi

Açlık Kan Şekeri

HbA1c

Hemogram

Açlık Kan Şekeri

HbA1c

Hemogram

Açlık Kan Şekeri

HbA1c

Hemogram

Sedimantasyon

CRP

SGOT(AST)

Sedimantasyon

CRP

SGOT(AST)

Sedimantasyon

CRP

SGOT(AST)

SGPT(ALT)

ALP

GGT

SGPT(ALT)

ALP

GGT

SGPT(ALT)

ALP

GGT

Üre

Kreatinin

Total Kolesterol

Üre

Ürik Asit

Kreatinin

Üre

Ürik Asit

Kreatinin

LDL Kolesterol

HDL Kolesterol

Trigliserid

Total Kolesterol

LDL Kolesterol

HDL Kolesterol

Total Kolesterol

LDL Kolesterol

HDL Kolesterol

TSH

HBs-Ag

Anti HBs

Trigliserid

TSH

HBs-Ag

Trigliserid

TSH

HBs-Ag

Anti HCV

Anti HIV

Vitamin B12

Anti HBs

Anti HCV

Anti HIV

Anti HBs

Anti HCV

Anti HIV

Tam İdrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

EKG

Kalsiyum

Fosfor

Vitamin B12

Kalsiyum

Fosfor

Vitamin B12

Akciğer Grafisi

Tiroid USG

Tüm Batın USG

FSH

LH

Estradiol

25 0H D Vitamin

Kalsiyum

Fosfor

Bilateral Meme USG

PAP Smear alınması ve değerlendirilmesi

Tam İdrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

EKG

FSH

LH

Estradiol

Akciğer Grafisi

Tiroid USG

Tüm Batın USG

CEA

Homosistein

AFP

Bilateral Meme USG

Mamografi

Kemik Dansitometrisi

Tam İdrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

EKG

PAP Smear alınması ve değerlendirilmesi EKO

Eforlu EKG

Akciğer Grafisi

Tiroid USG

Tüm Batın USG

Bilateral Meme USG

Mamografi

Kemik Dansitometrisi

Bilateral Karotis Doppler

USG Arteryel-Vertebral

PAP Smear alınması ve değerlendirilmesi